Final

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We 123456789
1 Prikhodko, Anton 7.0 M 2071 2160 +0.99 1 1 0 1 ½ 1 1 ½ 1
2 Kapustin, Yuriy 7.0 M 1996 2211 +2.03 1 1 ½ 1 1 0 1 ½ 1
3FM Mamoshin, Valery 6.5 M 2181 2160 -0.11 1 1 ½ 0 ½ ½ 1 1 1
4 Antonov, Ivan 6.0 M 1972 2026 +0.59 1 0 1 1 0 1 0 1 1
5 Lebedenko, Olga 5.5 F 1901 2092 +2.03 1 1 1 0 1 1 0 ½ 0
6 Prihodko, Ilja 5.0 M 2119 2006 -1.21 1 0 1 1 1 1 0 0 0
7 Berberyan, Mishik 5.0 M 1968 1962 -0.03 0 1 1 1 0 1 ½ ½ 0
8 Malyshev, Alexandr 5.0 M 1967 1966 -0.02 1 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½
9 Makushkin, Andrey 5.0 M 1870 1869 -0.03 1 0 1 0 1 0 1 ½ ½
10 Kobzar, Matvey 5.0 M 0 1875 1875 0 1 0 0 1 0 1 1 1
11 Otarashvili, Tatyana 5.0 F 0 1693 1693 0 0 1 1 1 0 0 1 1
12 Kalugin, Alexander 4.5 M 2119 1992 -1.28 1 1 ½ 1 0 0 ½ ½ 0
13 Leukhin, Mikhail 4.5 M 2013 1899 -1.26 1 1 ½ 0 ½ 0 0 1 ½
14 Vakhlameev, Anton 4.5 M 1823 1735 -0.35 0 1 1 0 0 1 1 0 ½
15 Kokurin, Vitaly 4.5 M 0 1984 +0.50 1 0 0 1 1 ½ ½ ½ 0
16 Hylapov, Valentin 4.0 M 1923 1730 -1.04 0 0 1 0 1 ½ 0 1 ½
17 Vasilchuk, Zinovy 4.0 M 1788 1959 +0.54 0 1 0 0 1 1 1 0 0
18 Gorev, Valentin 4.0 M 1727 1195 -1.04 0 1 0 0 0 1 0 1 1
19 Rygin, Ivan 4.0 M 1703 1721 +0.03 0 0 ½ 1 0 ½ 1 ½ ½
20 Golikov, Nikolay 3.5 M 1752 1789 +0.16 0 1 ½ 0 0 ½ 1 0 ½
21 Otarashvili, Lali 3.5 F 0 1731 1731 1 0 0 1 0 0 1 ½ 0
22 Kochetov, Vasily 2.0 M 0 1071 1071 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23 Tevrizova, Anastasiya 2.0 F 0 1059 1059 0 0 0 1 0 1 0 0 0
24 Mudrenova, Polina 1.0 F 0 1537 1537 0 0 ½ 0 0 0 0 0 ½

Generated by Swiss Master for Windows on 07-08-2011 at 20:37