.. .   ..
1 5 Torlopov Nikita 4,5 1 - 0 5,5   Gorin Alexandr 2
2 9 Sadovsky Artem 5,0 0 - 1 5,0 FM Mikhailov Viacheslav 1
3 6 Arbuzov Ivan 4,5 1 - 0 4,5   Bobrovski Anton 13
4 8 Lebedev Oleg 4,5 0 - 1 4,0   Davidenko Evgeny 10
5 3 Zhurikhin Alexander 4,0 1 - 0 4,0   Krylov Ivan 4
6 15 Kroll Dmitry V 3,5 1 - 0 3,5   Kolpin Artyom 17
7 16 Kozyrev Maxim 3,0 0 - 1 3,5   Klimov Ivan 12
8 19 Belousov Ivan 2,5 0 - 1 2,5   Orekhovsky Vasily 7
9 18 Manko Stanislav 1,0 = - = 2,5   Prokopenko Dmitry 11
10 20 Kiselev Mikhail 0,0 - - + 2,5   Basyrov Ruslan 14