14.03.2012 .
1 Round: 1
Table White   Fed Score Black   Score Result
                         
1 1 Chernyshov, Konstantin 0 25 Lojko, Alexej 0 1-0
2 26 Pogosian, Georgy 0 2 Kornev, Alexei 0 1/2
3 3 Danin, Alexandre 0 27 Khoroshilov, Nikita 0 1-0
4 28 Klyuev, Alexander S 0 4 Prizant, Jaroslav 0 1-0
5 5 Chernobay, Artem 0 29 Torlopov, Nikita 0 1-0
6 30 Avdeev, Ruslan 0 6 Grishchenko, Sergey 0 0-1
7 7 Chekhov, Sergei 0 31 Schepetkova, Margarita 0 1-0
8 32 Popelyshev, Igor V. 0 8 Airapetian, Gor 0 0-1
9 9 Ajrapetian, Gevorg 0 33 Mukhin, Viktor 0 1-0
10 34 Kharlamov, Anton 0 10 Alexandrov, Dmitry V 0 1-0
11 11 Rodin, Dmitrij 0 35 Ananikian, Andrey 0 1-0
12 36 Grachev, Andrey 0 12 Nozdrachev, Leonid 0 0-1
13 13 Okrugin, Sergey 0 37 Grigorjev, Iljya 0 1-0
14 38 Izhokin, Igor 0 14 Elizarov, Andrey 0 0-1
15 15 Olenin, Nikolay 0 39 Martirosian, Arsen 0 1-0
16 40 Karasev, Dmitry 0 16 Rudakov, Sergey 0 0-1
17 17 Klimentov, Roman 0 41 Evsyukov, Aleksey 0 1-0
18 42 Pershin, Sergey 0 18 Myshkin, Nikita 0 0-1
19 19 Zhurikhin, Alexander 0 43 Zenkina, Marina 0 1-0
20 44 Klimentov, Evgeny 0 20 Loskutov, Sviatoslav 0 0-1
21 21 Uryupin, Igor 0 1 forf.
22 46 Goncharov, Evgeny 0 22 Uzhva, Andrey 0 0-1
23 23 Shkalov, Oleg 0 47 Loskutov, Ilya 0 1-0
24 48 Proshkin 0 24 Didenko, Sergei 0 0-1
21   21   Uryupin, Igor   0           1 forf.
21   45   Tsurupa, Alexander 0           0 forf.
. .