Final

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH BH-HiLoSB 123456789
1IM Provotorov, Alexandr P. 1954 7.0 M 2278 2251 -0.17 54.5 43.5 41.0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
2 Kozenkov, Evgeny 1998 7.0 M 2002 2208 +2.12 48.5 39.0 35.25 1 1 ½ 1 ½ 0 1 1 1
3FM Zhelnin, Yury 1940 7.0 M 2181 2150 -0.13 47.5 36.5 35.5 1 0 1 1 0 1 1 1 1
4FM Kedrov, Valery V. 6.5 M 2101 2217 +1.22 55.5 43.5 39.0 = 1 1 ½ 1 1 1 ½ 0
5 Zavialov, Vladimir 1945 6.5 M 2138 2160 +0.40 52.0 40.5 35.25 1 1 ½ ½ ½ 1 1 0 1
6 Skorobogatov, Vladimir 1960 6.5 M 1972 2109 +1.33 49.5 39.0 33.25 1 0 1 1 1 0 ½ 1 1
7WFM Afonasieva, Anna 2001 6.0 M 1891 2128 +2.15 52.0 41.0 32.0 1 1 1 0 ½ 1 1 ½ 0
8 Denisov, Nikolay D. 1953 6.0 M 2018 2050 +0.51 48.5 37.5 28.5 1 1 1 1 0 1 0 0 1
9 Shirokov, Sergey 1986 6.0 M 2048 2033 -0.07 48.0 37.5 29.25 1 1 0 1 ½ 1 0 1 ½
10 Lebedukhin, Alexei 1989 6.0 M 2103 2060 -0.23 42.0 32.0 27.0 1 ½ 0 1 0 ½ 1 1 1
11 Vystavkin, Aleksandr 1956 5.5 M 1955 1972 +0.16 48.5 38.0 27.75 1 1 ½ 0 0 1 1 0 1
12 Iakovenko, Oleg 5.5 M 2133 2038 -0.72 47.0 37.0 26.5 1 1 ½ 0 0 1 ½ 1 ½
13 Smerdin, Lev 5.5 M 0 2009 +1.00 46.5 36.0 26.0 0 1 1 ½ 1 0 1 0 1
14 Yurin, Andrey 5.5 M 0 1826 +1.00 39.0 31.0 22.0 0 1 ½ 0 0 1 1 1 1
15 Leonchenko, Sergey 1961 5.0 M 1915 1997 +0.91 48.0 37.0 23.5 1 0 1 1 1 0 1 0 0
16 Makovich, Andrey 2002 5.0 M 1893 2000 +0.78 47.0 37.5 22.75 1 ½ 0 1 1 0 0 ½ 1
17 Petrov, Vladimir S. 1952 5.0 M 2007 1951 -0.53 45.5 35.5 20.5 1 1 0 1 0 1 0 1 0
18 Makovich, A 1978 5.0 M 1937 1882 -0.38 44.5 35.0 21.25 1 0 1 ½ 0 ½ 1 1 0
19 Kogan, Elvira 1971 5.0 M 1829 1797 -0.34 41.0 33.0 16.0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
20 Aleksandrov, Anatolii 1941 5.0 M 1860 1831 -0.32 40.0 30.5 17.5 1 0 1 0 1 0 1 0 1
21 Belov, Vlad 1950 5.0 M 1801 1818 +0.12 39.5 30.5 18.5 ½ 0 ½ 1 1 0 0 1 1
22 Chaschin, Oleg 1943 4.5 M 1749 1547 -1.06 39.5 30.0 15.25 0 1 1 0 0 ½ 1 1 0
23 Galustyan, Sergey 1959 4.5 M 1841 1748 -0.72 38.5 30.0 15.0 1 0 1 0 1 0 1 ½ 0
24 Arkhipov, Ivan 2001 4.5 M 1797 1121 -1.27 38.0 30.0 14.25 1 0 0 ½ 1 0 0 1 1
25 Motlokhov, Anatoli 1948 4.5 M 1755 1760 +0.01 34.0 26.0 11.5 0 0 0 ½ 1 1 1 0 1
26 Rubtsova, Darya 2001 4.0 M 1611 1743 +0.87 42.5 33.5 15.0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
27 Benikov, Alexandr i 4.0 M 1783 1863 +0.52 42.0 32.5 14.5 0 0 1 1 1 1 0 0 0
28 Rubtsova, Yuliya 2004 4.0 M 1500 1621 +0.67 40.0 32.0 11.0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
29FM Koludarov, Anatoliy 1955 4.0 M 2031 1718 -2.67 38.5 29.5 14.0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
30 Stremedlovskiiy, Ilya 2001 4.0 M 1656 1555 -0.79 38.0 29.5 13.0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
31 Lebedev, Yuri Nik. 1949 4.0 M 1722 1712 -0.15 34.0 27.5 10.0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
32 Щиров Владимир 4.0 M 0 1463 1463 34.0 26.5 10.5 0 + 0 ½ 1 0 0 1 ½
33 Вороницын Владимир 4.0 M 0 1449 1449 32.0 25.0 10.0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
34 Миронов Олег 3.5 M 0 1761 1761 43.5 34.0 16.5 ½ 0 1 1 1 0 0 0 0
35 Kovaleva, Valeria 2002 3.5 M 1414 961 -0.72 36.0 28.5 8.75 0 1 0 ½ 0 0 + 1 0
36 Budanov, Aleksey 3.5 M 1706 1197 -0.93 35.5 27.0 10.75 0 1 0 0 1 1 0 0 ½
37 Tugolukov, Vecheslav 1939 3.5 M 1573 1450 -0.57 35.0 28.5 9.25 0 1 0 1 0 ½ 0 0 1
38 Ivankov, Pavel 3.5 M 0 1564 1564 34.0 26.5 9.25 0 1 0 ½ 0 1 0 0 1
39 Balsin, Semen 3.0 M 0 1079 1079 34.0 26.0 4.75 0 1 0 0 1 0 0 + 0
40 Иванов Александр 3.0 M 0 1009 1009 30.0 24.0 5.25 0 0 0 + 0 0 1 1 0
41 Yushin, Igor 3.0 M 0 975 975 29.5 23.5 4.75 0 0 1 0 0 1 0 0 +
42 Solntsev, Daniil 3.0 M 0 1116 1116 28.5 22.5 4.0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
43 Кириллова Кая 2.5 M 0 1324 1324 28.5 23.0 4.25 0 0 0 ½ + 0 1 0 0
44 Кывыржик А 1.5 M 0 967 967 27.5 21.5 1.0 0 0 0 0 0 + 0 ½ 0
45 Якоб Курт 1.5 M 0 950 0 25.0 19.5 1.0 0 0 + 0 0 0 0 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2015 at 21:11