Obninsk - First Naukograd of Russia (2004-2005)
Nr ID Name Rating Birthday Flag
1 34119474 Novikov, Roman 1731 2004 .
2 34164810 Karavaev, Aleksandr 1616 2004
3 44100515 Kazakov, Gleb 1519 2005
4 44138628 Lyalenkov, Nikita 1504 2004
5 44138652 Nudin, Vladislav 1491 2005
6 34187666 Gorbunov, Dmitry P. 1481 2004
7 54186510 Andreychuk, Sergey 1466 2004
8 54138078 Eroshevski, Dmitrij 1406 2004
9 44165536 Prokopetc, Semen 1398 2004
10 54113512 Ishutkin, Vladislav 1300 2005
11 54192730 Laukhina, Margarita A. 1286 2005
12 34166359 Pyatova, Ekaterina 1282 2004
13 44138466 Aigi, Anna 1241 2005
14 54186528 Lukyanenko, Alexander 1173 2004
15 24208248 Bodakov, Viacheslav 1149 2005
16 54197651 Avtushenko, Aleksandr 0 19-05-2005
17   Osipov, Anton 0 27-09-2005
18 44165803 Shminke, Yaroslav 0 06-01-2004